You are here
Home > Najvažnije vijesti > VIDEONADZOR U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U STAROM GRADU

VIDEONADZOR U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U STAROM GRADU

Općina Stari Grad u proteklih osam godina radila je na stvaranju povoljniji uslova za boravak i rad djece u školama na području općine, a sada je odlučila realizovati projekat za sigurnost djece. Tako će ovih dana u potpunosti biti realizovan projekat uvođenja video nadzora u deset škola na području Općine Stari Grad .

Kamere rade na principu da miruju ukoliko nema nikakvih kretanja, a čim prepozna bilo kakvu kretnju ona se aktivira. Snimač može čuvati materijal do 30 dana, što je u skladu sa zakonom. Sve su škole opremljene sa UPS-ovima, tako da u slučaju nestanka električne energije kamere mogu nesmetano nastaviti s radom.
Video nadzor koji će biti 24-satni već je uveden u osnovne škole: “Edhem Mulabdić“ (tri objekta), “Šejh Muhamed efendija Hadžijamaković“, i u Zavodu “Mjedenica“, a u narednom periodu videonadzorom će biti pokrivene i osnovne škole “Mula Mustafa Bašeskija“ (dva objekta), “Hamdija Kreševljaković“, “Vrhbosna“, “Saburina“, zatim Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić“, te Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, kao i Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti.

Comments
0
Top