You are here
Home > Najvažnije vijesti > Rimski most prkosi vremenu

Rimski most prkosi vremenu

Ne zna se ništa o tome ko je naredio gradnju mosta niti ko ga je zidao.
Rimski most je jedan od četiri stara kamena mosta na području Grada koji su još uvijek sačuvani. Ostala tri mosta su Šeher-Ćehajina ćuprija, Latinska ćuprija i Kozija ćuprija.

Comments
0

Komentariši

Top