You are here
Home > Najvažnije vijesti > Regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju

Regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju

Sarajevsko polje je područje ugroženo poplavama od rijeke Bosne i njenih pritoka: Željeznice, Zujevine, Dobrinje i Miljacke. Zbog izrazito plitkih prirodnih korita svih ovih aluvijalnih vodotoka, bujica sa oboda i visokog nivoa podzemnih voda u samom polju, na ovom području prirodno dolazi do čestih poplava.

Ukupna dužina regulacije koju pokriva projekat „Regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju” iznosi oko 10 km, od čega se 7,9 km odnosi na korito Bosne, a ostatak otpada na regulisanje ušća pritoka u Bosnu u okviru glavnog projekta na ovom potezu. Regulacija se proteže se od ušća rijeke Željeznice uzvodno (naselje Otes), do naselja Reljevo nizvodno, obuhvatajući još i naselja Osjek, Butila i Dobroševiće.

Više informacija na: http://bit.ly/2oMEBzM

Comments
0

Komentariši

Top