You are here
Home > Najvažnije vijesti > NAJVEĆI VISEĆI MOST NA SVIJETU PRI KRAJU SA RADOVIMA

NAJVEĆI VISEĆI MOST NA SVIJETU PRI KRAJU SA RADOVIMA

Inženjeri u Kini su spojili dvije strane najvećeg visećeg mosta na svijetu.
Beipanjiang most spaja južnozapadni kineski Yunnan i Guizbou provincije.

Most se prostire preko Nizhu rijeke Gorge, i na visini je od 565 metara od riječnog dna.

Inženjeri su imali dopušteno odstupanje od 5 milimetara pri izgradnji mosta.

Most će biti u funkciji do kraja 2016. godine.

Comments
0
Top