You are here
Home > Najvažnije vijesti > Južna longitudinala i izgradnja novog kružnog toka u Sarajevu – Grbavica

Južna longitudinala i izgradnja novog kružnog toka u Sarajevu – Grbavica

Južna longitudinala je trenutno uglavnom cesta sa dvije saobraćajne trake (po jedna u svakom smjeru) uz manje dijelove gdje je cesta proširena na 1×2 trake. Proširenje Južne longitudinale na 2×2 trake će pridonijeti poboljšanju cjelokupnog gradskog prometa. Cesta pretežno prolazi kroz urbane dijelove grada Sarajeva (opština Novo Sarajevo i opština Novi Grad). Ova trasa počinje u blizini rijeke Miljacke, otprilike 60 m prije mosta Olge i Suade (Grbavica). Trasa povezuje Grbavicu, Hrasno, Aneks i Švrakino selo, te završava blizu zgrade Vrhovnog suda (VI Transverzala). Na ovoj lokaciji, planira se spoj Južne longitudinale sa već postojećom dvotračnom saobraćajnicom.

Comments
0

Komentariši

Top