You are here
Home > Najvažnije vijesti > Gradski Autoput Sarajevo – Izgrađena pergola preko željezničke pruge

Gradski Autoput Sarajevo – Izgrađena pergola preko željezničke pruge

LOT 2C ide od kraja vijadukta Briješće koji je završen u prethodnom ciklusu do spoja sa ulicom Safeta Zajke. Dionica je dugačka 1.200 metara i sastoji se iz dvije sekcije. Sekcija jedan dugačka je oko 700 metara i predstavlja puni profil autoceste sa prelazom ili pergolom preko željezničkih pruga od 130 metara. Iza pergole je druga sekcija koja se sužava na poprečni presjek gradske saobraćajnice (2+2 bez zaustavne trake) i dolazi se na jedan malo rondo na ulici Safeta Zajke

 

Comments
0

Komentariši

Top