You are here
Home > Najvažnije vijesti > Gradski autoput | Buća Potok – Pofalići

Gradski autoput | Buća Potok – Pofalići

Najvažnija cesta u gradu po hijerarhiji trebao bi biti gradski autoput, ustvari to je brza cesta koja ide od petlje u Butilama do Tunela Ciglane i ni ona nije realizirana.

Mreža planiranih gradskih saobraćajnica u Sarajevu nastala je još prije 60 godina, a tek posljednjih godina intenzivnije se radi na realizaciji tih nacrta.

Pogledajte let trasom buduceg autoputa u Sarajevu

Comments
0

Komentariši

Top