You are here
Home > Zanimljivosti > FENOMENALNA SILA LJUDSKOG UMA

FENOMENALNA SILA LJUDSKOG UMA

Smao pmaetni ljdui mgou čtitai ovo.
Moežte li vejoratvi da ja svtanro mgou rzmijautei što sam npaiasla.
Femnoleanla slia ljoduksg mzoga, pemra itsžrainjvau na Cmabrigde Uinervtisjyu, njie btino po kjoem rdeu su sovla solžnea, vžano je smao da su pvro i poljsdenje sovlo na pavrom meijtsu.
Osatatk mžoe btii u ptpouonm nredu a vi još uvijek mžetoe čtitai bez porbemla.
Ovo je ztao što ljoduksi mzoak ne čtia skvao sovlo pobesno, ngeo rjieč kao cijelu. Zidvljaućuje zar ne? A ja sam ueijvk msilla kkao je tčonsot psianja vžana!

ummm

 

 

 

 

Ako ste ovo pčrotaili pašoiljte dljae!! 😉 

 

Comments
0
Top